Skip to main content

Projekti

Loģistikas optimizācija un eksporta veicināšana

Projekta numurs: Nr. 19-00-A00402-000040

Projekta mērķis ir uzlabot Sia “Užavas alus” saražotās produkcijas kvalitāti un loģistiku, papildinot esošo pudeļu pildīšanas sistēmu ar pasterizatoru, veikt būvniecības darbus saražotās produkcijas noliktavas paplašināšanai izbūvējot multifunkcionālas noliktavas piebūvi, jaunas noliktavas izbūvi materiālu uzglabāšanai un koģenerācijas stacijas papildināšanu ar triģenerācijas procesu.

Sia “Užavas alus” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4.“Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000040 ir papildinājusi esošo pudeļu pildīšanas sistēmu ar pasterizatoru, izbūvējusi multifunkcionālas noliktavas piebūvi, izbūvējusi jaunu noliktavu materiālu uzglabāšanai un papildinājusi koģenerācijas staciju ar triģenerācijas procesu.

Pārstrādes procesa optimizācijas pasākumi

Projekta numurs: Nr.18-00-A00402-000077

Projekta mērķis ir optimizēt Sia “Užavas alus” ražotnes enerģijas patēriņu,
nodrošināt izlīdzinātas enerģijas ieguvi un enerģijas izmaksas izbūvējot koģenerācijas staciju un veicot stacijas savienošanu ar pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijām.

Sia “Užavas alus” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4.“Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A00402-000077 ir iegādājusies un uzstādījusi koģenerācijas staciju.

 

 


Atbalsta
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pārstrādes procesa optimizācija, kapacitātes palielināšana un jaunu tirgu apgūšana

Projekta numurs: Nr. 17-00-A00402-000123

Projekta mērķis ir palielināt Sia “Užavas alus” faktisko ražošanas kapacitāti par 800 000 litru gadā, lai nodrošinātu saražoto alus produkciju atbilstoši Latvijas un ārvalstu tirgus pieprasījumam.

Sia “Užavas alus” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000123 ir iegādājusies un uzstādījusi jaunas alus pārstrādes, raudzēšanas iekārtas.

 

 


Atbalsta
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests